۲ مطلب در مهر ۱۴۰۱ ثبت شده است

۲۹. وقتی یک نوزاد انگشتت را محکم می‌گیرد

از معدود واکنش‌های غریزی نوزاد انسان این است که هر چیزی را دستش بدهی محکم می‌گیرد. اینقدر خوشم میاید وقتی انگشتم را محکم می‌گیرند که نگو. این موجودات کوچک مشت‌های محکم و امنی دارند.

  • //][//-/ ..
  • پنجشنبه ۱۴ مهر ۰۱

۲۸. احساس گوش‌پاک‌کن در گوش

البته من از احساس گوش‌پاک‌کن در گوش فقط وقتی تازه از حمام بیرون شده‌ام خوشم میاید. وقتی آدم خشک باشد حس بدی دارد :/ 

  • //][//-/ ..
  • دوشنبه ۱۱ مهر ۰۱