۴ مطلب در آذر ۱۴۰۰ ثبت شده است

۲۵. وقتی کسی چیزی را سمتت پرت می‌کند و تو روی هوا می‌گیریش

احساس قهرمان بودن میکنم. 

  • //][//-/ ..
  • جمعه ۱۹ آذر ۰۰

23. پیام غیرمنتظره از کسی که برایت عزیز است

حتی اگر غیرمنتظره نباشد هم حس خوبی دارد. 

  • //][//-/ ..
  • سه شنبه ۱۶ آذر ۰۰

۲۲. خنکی آنطرف بالشت و ملافه

برای من که تابستان و زمستانش فرقی ندارد، خنکی بالشت وقتی flip میکنیش را دوست دارم. خنکی سمت دیگر ملافه را هم دوست دارم. خنکی سمت دیگر تخت را هم دوست دارم. 

  • //][//-/ ..
  • يكشنبه ۱۴ آذر ۰۰

۲۱. اولین برف سال

دیدن بارش برف از پنجره یا بیدار شدن و دیدن زمین سفیدپوش شده. 

  • //][//-/ ..
  • چهارشنبه ۳ آذر ۰۰