خواب در طول روز همیشه مزه‌دار است اما این مزه وقتی دو چندان میشود که از پنجره صدای باران و رعد به گوش برسد. دلیلش را نمی‌دانم اما خواب در وسط توفان لذت دیگری دارد. من فکر می‌کردم فقط برای من اینطور است اما انگار این پدیده‌ عام و همه‌گیر است :)