۳ مطلب در آبان ۱۴۰۱ ثبت شده است

۳۲. ترکاندن حباب

ساختنش هم خوب است. 

  • //][//-/ ..
  • يكشنبه ۲۹ آبان ۰۱

۳۱. نوشتن روی بخار شیشه

شما معمولا روی بخار شیشه چی می‌نویسید/می‌کشید؟

  • //][//-/ ..
  • دوشنبه ۲۳ آبان ۰۱

۳۰. وقتی در خانه تنهایی

چقدر دلم برای روزهایی که هم‌اتاقی نداشتم تنگ شده. 

  • //][//-/ ..
  • سه شنبه ۱۷ آبان ۰۱