یکبار وقتی در کافه کار می‌کردم یکی از پروفسورهایم آمد و با ذکر نامم با من سلام علیکی کرد. از فرط خوشحالی قریب بود غش کنم :) 

یکبار هم هایتن تولدم را تبریک گفت و از بس غیرمنتظره و خوب بود کم بود تکت بگیرم و بروم حضوری ازش تشکر کنم :)